Geneva watches

Advertising campaign of Geneva watches. Campaign is adressed to modern, creative and young people.
Kampania reklamowa zegarków marki Geneva. Kampania jest adresowana do młodych, kreatywnych i nowoczesnych ludzi.